Comisii de lucru‎ > ‎

Lista comisiilor

Comisii permanente
 1. Comisia pentru curriculum
 2. Comisia de evaluare și asigurare a calității - CEAC
 3. Comisia pentru perfecționare și formare continuă
 4. 4.1 Comisia pentru securitate și sănătate în muncă. 4.2 Comisia pentru situații de urgență
 5. Comisia pentru controlul managerial intern - SCMI
 6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
 7. Comisia pentru programe și proiecte educative

 1. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar și de verificare a cataloagelor și ritmicitatea notării
 2. Comisia de disciplină pentru elevi
Comisii cu caracter temporar sau ocazional
 1. Comisia de etică și disciplină (personal)
 2. Comisia de PR
 3. Comisia pentru examenele de diferențe, corigență, neclasificare
 4. Comisia pentru parteneriate cu agenții economici
 5. Comisia pentru orar
 6. Comisia de serviciu pe școală
 7. Comisia de prim-ajutor
 8. Comisia de elaborare PAS și RI
 9. Comisia de elaborare a Anuarului și a Ghidului de bune practici
 10. Comisia de salarizare și de acordare a burselor, abonamentelor și ajutoarelor
 11. Comisia de distribuire a manualelor
 12. Comisia de achiziții publice
 13. Comisia de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor
 14. Comisia de inventariere anuală a patrimoniului
 15. Comisia de stabilire a duratei de folosință a mijloacelor fixe
 16. Comisia de scoatere din uz a obiectelor de inventar și de casare a mijloacelor fixe
 17. Comisia casare a documentelor
 18. Comisia de angajare
 19. Comisia paritară
 20. Comisia de mobilitate
 21. Comisia de evaluare obiectivă

Comments