Comisii de lucru

Comisii permanente
 1. Comisia pentru curriculum
 2. Comisia de evaluare și asigurare a calității - CEAC
 3. Comisia pentru perfecționare și formare continuă
 4. 4.1 Comisia pentru securitate și sănătate în muncă. 4.2 Comisia pentru situații de urgență
 5. Comisia pentru controlul managerial intern - SCMI
 6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
 7. Comisia pentru programe și proiecte educative
Comisii cu caracter temporar sau ocazional
 1. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar și de verificare a cataloagelor și ritmicitatea notării
 2. Comisia de disciplină pentru elevi
 3. Comisia de etică și disciplină (personal)
 4. Comisia de PR
 5. Comisia pentru examenele de diferențe, corigență, neclasificare
 6. Comisia pentru parteneriate cu agenții economici
 7. Comisia pentru orar
 8. Comisia de serviciu pe școală
 9. Comisia de prim-ajutor
 10. Comisia de elaborare PAS și RI
 11. Comisia de elaborare a Anuarului și a Ghidului de bune practici
 12. Comisia de salarizare și de acordare a burselor, abonamentelor și ajutoarelor
 13. Comisia de distribuire a manualelor
 14. Comisia de achiziții publice
 15. Comisia de recepție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor
 16. Comisia de inventariere anuală a patrimoniului
 17. Comisia de stabilire a duratei de folosință a mijloacelor fixe
 18. Comisia de scoatere din uz a obiectelor de inventar și de casare a mijloacelor fixe
 19. Comisia casare a documentelor
 20. Comisia de angajare
 21. Comisia paritară
 22. Comisia de mobilitate
 23. Comisia de evaluare obiectivă

Comments