An Scoilbhliain 2017-2018 - Coláiste de hÍde

                                              School Calendar 2017-2018 - Term Dates included below

                                                                                   
Téarma 1 - Seachtain 1:


Luan  28/8/2017                                                          Bliain 1* (9.00 – 11.30)                                *1st Years only .                                                                                               

Máirt 29/8/2017                                                           Bliain 1/2/3/5/6* (8.40 – 12.55)                    *All years except TY return.     

         

Céadaoin 30/8/2017                                                   Gach Bliain istigh* (8.40 – 15 30  i.n.)         *All students in full day (8.40-15.30.)


* Mar eolas - Leath lá gach Aoine - Lá iomlán dé Céadaoin.   Please note - Friday is a half day every week from Scoilbhliain 2017-2018 - 8.40-13.00. 


                                                           Dátaí Eile - Féilire Scoile Téarma 1 - School Calendar 2017-2018 


Aoine 22/09/2017 – Lá (1) JCT                                          Lá Forbairt Foirne                                        Staff Training Day.

Luan 30/10/2017 – Aoine 3/11/2017                                  Sos Lárthéarma                                           October Mid-term         

(An dhá lá sa áireamh) School reopens Monday 6/11/2016.

Aoine 22/12/2017 – Luan 8/1/2018                                   Laethanta Saoire na Nollag.                        Christmas Break                                 

 (An dhá lá sa áireamh) School reopens Monday 8/1/2018.


                                     ________________________________________________________________                            

TÉARMA 2


Luan 12/2/2018 – Aoine 16/2/2018                         Sos Lárthéarma Feabhra                                        February Mid-term

(An dhá lá sa áireamh). School reopens Monday 19/2/2018.


Luan 23/3/2018 – Aoine 5/4/2018                          Laethanta Saoire na Cásca.                                    Easter break                  

  (An dhá lá sa áireamh) School reopens Monday  9/4/2018.

 

TÉARMA 3

Luan 7/5/2018                                                               Lá Bealtaine (School reopens Tues 8/5/2018)

Aoine 1/6/2018                                                             Deireadh an téarma (Last day of term).

Céadaoin 6/6/2018                                                       Scrúdaithe Stáit 2018.

 Lean Coláiste de hÍde ar TWITTER @coldehide 

https://twitter.com/coldehide

________________________________________________________________________________________

Inline images 1


Buaiteoirí Náisiúnta - Marbh le bród!!


Bronnadh Fiontraíochta B.A.C Theas 2016 - Coláiste de hÍde abú!!Éacht déanta ag Bobby ar son na scoile inné. Faraor, bhuaigh cailín iontach ón gCeathrú Rua an chéad duais ach ní raibh Bobby i bhfad taobh thiar dí

                                                                                    BLIAIN 4 - FEABHRA 2016 - Oifig an Ardmhéara | Teach an Ardmhéara | Sráid DásainNuachtlitir Eanáir '16.docx
NUACHT IS DÉANAÍHOPE Turas go dtí an Ind 2015Turas chuig an Ind 2015


At the end of October six of our 5th year students from Coláiste de hÍde participated in the HOPE Foundation’s Immersion Programme which involves a trip to Kolkata in India.


The HOPE Foundation is an Irish charity which works with street children in Kolkata, setting up schools and clinics to provide them and their families with educational, medical and social support.


The six students, Dylan Leon, Jake Ó hÍr, Eoghan Ó Buachalla, Róisín Ní Chuaig, Conchúr Ó hUallacháin and Réamoinn Ó hAircí spent months fundraising for the charity and this trip. They each had to raise €3,000 . They organised bagpacking days, bucket collections, quizzes, bake sales and other events besides. They are a credit to themselves and the school and we are immensely proud of their achievement.
 Nuachtlitir Mí Dheireadh Fómhair ‘15

Nuachtlitir Deireadh Fómhair '15 cdh


Tá fáilte romhaibh ar fad ar ais tar éis Saoire an tSamhraidh.  Ba mhaith liom an deis seo a thapú fáilte Uí Cheallaigh a chur roimh gach dalta agus tuismitheoir nua atá againn i mbliana.  Tá muid an-sásta go bhfuil sibh linn agus tá súil againn go mbainfidh sibh ar fad taitneamh agus tairbhe as na blianta atá romhainn i gColáiste de hÍde. 

You are all welcome back after the summer break.  I would like to take this opportunity to welcome all of our new students and parents.  We are all delighted to see you here and we hope that you all enjoy and benefit from our future years here together in Coláiste de hÍde. 


 


Seachtain an Chairdis 2015


Bhí 'Seachtain an Chairdis' ar siúl an mhí seo chaite (21ú-25ú MF) sa scoil agus bhí béim curtha ar na téamaí 'Cairdeas' agus 'Frithbhulaíocht' lastigh agus lasmuigh do na ranganna. Ar an Luain, bhí cainteoirí ó 'Childline' (Frith-bhulaíocht) agus 'Barnardos'(Sábháilteacht ar líne) ag labhairt  le haghaidh blianta 1 agus thaithin sé go mór leo. Bhí imeachtaí eile ar siúl do bhliain 1: tráthnóna Máirt, d'eagraigh daltaí na hidirbhliana tráthnóna cluichí dóibh agus tráthnóna Céadaoin rinne siad Torraíocht Taise le cinnirí bliain 5. Bhí ceardlann frithbhulaíochta ar siúl ag bliain 2 dé Máirt leis an ghrúpa 'Sticks and Stones' agus d'éirigh go hiontach le seo .


The annual ‘Friendship Week' was organised in the school (17th-21st Sep) last month and there was a special emphasis placed on friendship and anti-bullying, both inside and outside classroom. To begin the week there were talks on anti-bullying and online safety, from Childline and Barnardos which they enjoyed immensely. Other events for 1st years included a 'games afternoon' organised by TY students, a treasure hunt with the 5th year prefects and the 'Cool Schools Anti-Bullying Class Project'. The 2nd year’s participation in an anti-bullying workshop with the 'Sticks and Stones' group was another memorable highlight of 'Friendship Week 2015'.