Naisc

Tá an leathanach seo ann mar thacaíocht foghlama do mhúinteoirí & do dhaltaí Choláiste an Phiarsaigh
 
Níl aon cheangail ag Coláiste an Phiarsaigh leis na suíomhanna seo agus níl an scoil freagrach astu in aon slí. 


Béarla


Tíreolas

www.ncte.ie/agti

www.geography4kids.com


Gnó

www.business2000.ie


OSSP & OSPS

www.bothar.org

www.trocaire.ie

www.fairtrade.ie

www.cspe.ie

www.actonline.ie

www.president.ie

www.araskids.ie

www.taoiseach.gov.ie

www.corkmentalhealth.com

www.reachout.com

www.ispcc.ie

www.belongto.org

www.bodywhys.ie

www.spunout.ie


Feabhas


Chun nasc nua a chur ar an leathanach seo, seol é go maistirolaighin@colaisteanphiarsaigh.ie
Beidh nascanna nua curtha anseo go rialta......!Eolaíocht

www.howstuffworks.com

www.sciencequiz.net/

www.sciam.com

www.newscientist.com

www.bbc.co.uk/sc


T4

Clár radio agus sámplaí ceoil: Ceol Barócach

Crosfhocail Barócach
Eolas
Ceol Barócach
Figured Bass (Dord figúrtha)
Fugue
Bach & Cantata
Ceol eile ó Bach
Scór
Cur síos ar an saothaor


Teangacha Eorpacha

Comments