Química 2n batxillerat

2. TERMODINÀMICA I CINÈTICA

3. EQUILIBRI QUÍMIC

4. ÀCIDS I  BASES

5. EQUILIBRIS HETEROGENIS

6. ELECTROQUÍMICA

7. TAULA PERIÒDICA

8. LABORATORI

ÀCIDS I BASES

Mesura del pH

Applet que ens mostra la mesura del pH de diferents dissolucions mitjançant un phmetre.  mesura pH


Corbes de valoració àcid-base

Applet que fa una representació gràfica d'una valoració (corba de valoració). corba

- Diagrama de fases
- Gasos ideals i Gasos reals
- Velocitat de difusió d'un gas. Llei de Graham
- Procés de liquació d'un gas
Subpàgines (1): LA RADIACIÓ
ĉ
Daniel Rius,
28 d’abr. 2016, 0:31
ĉ
Daniel Rius,
24 de nov. 2015, 23:58
Ċ
Daniel Rius,
19 de gen. 2015, 1:47
ĉ
Daniel Rius,
4 de set. 2013, 2:42
Ċ
Daniel Rius,
4 de set. 2013, 2:23
Ċ
Daniel Rius,
6 de set. 2013, 0:17
Ċ
Daniel Rius,
2 de set. 2014, 4:11
ĉ
Daniel Rius,
4 d’abr. 2016, 3:43
ĉ
Daniel Rius,
11 de gen. 2016, 2:48
ĉ
Daniel Rius,
11 de febr. 2016, 1:24
ĉ
Daniel Rius,
22 d’oct. 2015, 0:43
ĉ
Daniel Rius,
6 de set. 2013, 0:23