3, 2, 1....acció!

   “ Quan la gent em pregunta si vaig

 anar a una escola de cinema, jo els

 responc: No, vaig anar al cine.”

Q. Tarantino


Partint dels valors artístics, culturals i personals propis de la creació cinematogràfica, FEM CINEMA! vol posar en marxa una pedagogia que mostri als alumnes que el cinema és una art i no un simple producte de consum, que es formin com a espectadors crítics, que descobreixin un mitjà de creació i d'expressió personal, i que experimentin a l'aula una nova manera d'aprendre que permeti vehicular coneixements i competències de manera transversal.
FEM CINEMA! vol apropar la creació cinematogràfica als alumnes amb un doble objectiu. transmetre el cinema com a art i cultura, i descobrir el seu potencial pedagògic a l'escola. Es tracta doncs d'una aposta pel cinema i alhora per l'educació. En aquesta web us volem mostrar el que fem a classe, les pràctiques i els resultats finals en forma de curtmetratge. 3,2,1....acció!