Mede mogelijk gemaakt door:

Hulp bij verslaving

Cannabis kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben, het kan paranoia en paniekaanvallen veroorzaken op lange termijn. Een recente omvangrijke longitudinale studie laat zien dat regelmatig cannabisgebruik op vroege leeftijd op latere leeftijd kan leiden tot verminderd cognitief functioneren. Dit geldt ook als rekening wordt gehouden met het aantal jaren genoten schoolopleiding. Bij consumptie worden cognitieve en psychomotorische functies verstoord. Ook geheugenverlies kan optreden tijdens het gebruik. Dit vormt ook zeker een van de gangbare verschijnselen tijdens de roes, met name bij een hoge dosering. Ook kan cannabis een demotiverende invloed hebben. Dit effect wordt ook wel het amotivationeel syndroom genoemd. Onderzoek toont aan dat het gebruik van cannabis een luxerende (=ontketenende) werking kan hebben op een latente psychose, of hallucinaties kan oproepen die verband kunnen houden met zeldzame bijwerkingen van medicatie, zoals Enalapril. Ook blijkt dat langdurig (meer dan twee jaar) cannabisgebruik de aanzet kan geven tot psychoses en schizofrenie bij mensen met aanleg voor deze ziekten. Ook tonen studies aan dat frequent gebruik van cannabis door adolescenten de kans op depressieve klachten vergroot bij jongere mensen, of mensen die depressief zijn of een andere ernstige psychische stoornis hebben of bij hooggevoelige mensen kan het gebruik van cannabis dus soms een negatieve werking hebben en reeds aanwezige klachten versterken.

  • Verslavend? Bij intensief gebruik kan geestelijke afhankelijkheid voorkomen.
  • Steeds meer nodig voor zelfde effect?
  • Effecten korte termijn: Ontspannend, versterkt gevoelens, vermindering concentratie- en reactievermogen, verandering zintuiglijke waarneming. Bij hogere dosering angst, paniek en soms bewustzijnsverlies.
  • Gevolgen lange termijn: Schade aan ademhalingsorganen, kanker (bij roken) tot nu toe bekend.