Are tourist allowed to visit Coffeeshops?


Dutch

Coffeeshops in het zuiden van Nederland moeten sinds medio 2012 nee verkopen aan drugstoeristen. Voor de invoering van het nieuwe coffeeshopbeleid kwam 39 procent van de coffeeshopklanten in het zuiden uit het buitenland. Kort na de invoering werd geen enkele buitenlander meer aangetroffen in de coffeeshops in het zuiden.

Sinds begin 2013 wordt de controle van de coffeeshops overgelaten aan gemeenten en lokale politie. In bijvoorbeeld Maastricht, Tilburg en Eindhoven wordt nog actief gecontroleerd op drugstoeristen maar Den Bosch controleert bijvoorbeeld niet.

Nederlandse bezoekers die in 2012 wantrouwend waren over de toenmalige ledenregistratie in coffeeshops zijn grotendeels teruggekeerd. De overlast en straathandel blijft op de meeste plaatsen beperkt en is beheersbaar, concluderen de onderzoekers.


English

Coffeeshops in the southern Netherlands to sell since mid 2012 no to drugs tourists. For the introduction of the new coffeeshop policy 39 percent of the coffeeshop customers in the south from abroad came. Shortly after the introduction any foreigner was more found in coffee shops in the south.

Since early 2013, the control of the coffeeshops left to municipalities and local police. For example, in Maastricht, Tilburg and Eindhoven is still actively monitored for drug tourists Den Bosch but not, for example.

Dutch visitors in 2012 were suspicious of the then members registration in coffeeshops have largely returned. The nuisance and street remains in most places is limited and manageable, the researchers conclude.