Coffeeshops Nootdorp


20 februari 2013

Pijnacker - In tegenstelling tot de VVD-fractie in Lansingerland, heeft de lokale VVD in Pijnacker-Nootdorp vandaag in een persbericht laten weten helemaal niets te zien in de komst van een coffeeshop in de gemeente.

“Na berichten in de media dat de mogelijkheden van een coffeeshop in Pijnacker-Nootdorp nader zouden worden bekeken, heeft de VVD-fractie inmiddels ook kennisgenomen van het verzoek om medewerking te verlenen aan een zogenoemde “Cannabis Social Club”, zegt raadslid Ilona Jense. 

Deze club zoekt, onder verwijzing naar het huidige gedoogbeleid voor het gebruik en kleinschalige teelt voor eigen gebruik, naar een mogelijkheid tot het oprekken van het gedoogbeleid. Door het opzetten van een gesloten circuit wordt op “kleinschalig” geteeld voor en door de eigen leden.

De VVD eist strikte handhaving van wetten, regels en naleving van gemaakte afspraken, zo stelt men in het persbericht. Ilona: “Daaruit volgt dat gedogen van het gebruik van en teelt van drugs, in welke vorm dan ook, voor de VVD onacceptabel is. Het verlenen van medewerking van een vehikel om de geldende wet- en regelgeving op te rekken, is voor de VVD-fractie onbespreekbaar. Pijnacker-Nootdorp moet een coffeeshopvrije gemeente blijven. Aan het college wordt dan ook verzocht pro-actief op te treden tegen hennepteelt in plaats van medewerking te verlenen aan een dergelijke constructive."

In het radioprogramma Lansinger Magazine zei haar VVD-collega Leon van Noort onlangs dat "hij niet bij voorbaat negatief staat tegenover de komst van een coffeeshop in zijn gemeente Lansingerland". De VVD in Pijnacker-Nootdorp houdt sowieso de deur dicht voor een dergelijk initiatief.

“Het is voor de VVD-fractie onbespreekbaar om medewerking te verlenen aan een gedoogconstructie waarmee de geldende wetten en regels worden ontweken of opgerekt. Een verwijzing naar randeffecten kan en mag in dit verband geen stand houden. Illegale hennepteelt en andere cannabis-gerelateerde criminaliteit lossen we niet op door nog een gedoogconstructie op te tuigen, maar door strenger te handhaven. Het is aan de burgemeester hier daadkrachtig op te acteren”, aldus de politica.