Pagina principală

VIZIUNEA ȘCOLII

Întreg procesul instructiv-educativ se va orienta către formarea unui absolvent cu solide competenţe transferabile de către un personal competitiv, empatic şi deschis la schimbare, într-un mediu sănătos, relaxant, dotat cu toate utilităţile necesare educaţiei.

MISIUNEA ȘCOLII


   Misiunea noastră este dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim;  punem accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi a competenţelor cheie care îi permit inserţia socială şi  învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Noutăți