หน้าแรก
เข้าสู่ระบบโรงเรียน  ชื่อผู้ใช้ smpv47z310 รหัสผ่าน ZPCYC

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
!! .. สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 กลุ่มที่ 3  .. !!
  http://www.stemedthailand.org/  
http://mcmk.obec.go.th/

มหาวิทยาลัย
http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=mainpage1http://www.kku.ac.th/?l=thhttp://www2.thepmk.ac.th/thepmk/Thepmk/images/University/chula.jpghttp://www.cmu.ac.th/index.phphttp://www.tu.ac.th/index.php/th/http://www.nu.ac.th/http://www.buu.ac.th/2016/http://www.payap.ac.th/home/http://www.msu.ac.th/https://www.mahidol.ac.th/en/http://www.mju.ac.th/mju2015/index.phphttp://www2.kmutt.ac.th/http://www.kmutnb.ac.th/http://web.sut.ac.th/2012/http://www.swu.ac.th/http://www.su.ac.th/http://www.ru.ac.th/th/

!! .. รายงานกิจกรรม ชปส. ..!!

 • กิจกรรมยกระดับผล O-NET วันที่ 13 ธันวาคม 2559 วันนี้ (13  ธันวาคม 2559)  โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)  ได้จัดกิจกรรมติวเข้มยกระดับผล O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2559 20:15 โดย สุระ เพชรโรจน์
 • ภาพพิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันนี้  (9 พฤศจิกายน 2559)  เวลา  15.00 น.  ดร.สมชาติ  สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด ...
  ส่ง 9 พ.ย. 2559 01:29 โดย สุระ เพชรโรจน์
 • ภาพกิจกรรมทำความดีถวายความอาลัย กิจกรรมทำความดีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จสวรรคต เพื่อเป็นการทำความดีถวายพระราชกุศล  โรงเรียนนำลูกเสือ  เนตรนารี ย ...
  ส่ง 8 พ.ย. 2559 01:29 โดย สุระ เพชรโรจน์
 • สรุปเหรียญรางวัลฯ สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  กลุ่มที่ 3 ณ  โรงเรียนเสลภ ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2559 19:14 โดย สุระ เพชรโรจน์
 • ภาพกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของนักเรียน  ฝึกให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ  รักและสามัคคีในหมู่คณะ  และเป็นการคัดเลือกนักเรียนเพ ...
  ส่ง 8 พ.ย. 2559 01:29 โดย สุระ เพชรโรจน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือแจ้ง สพท. ทุกเขต


http://www.onesqa.or.th/th/index.php  http://www.ipst.ac.th/index.php  http://www.royin.go.th/?page_id=130  http://www.vcharkarn.com/


Comments