NORMATIVA ESCOLAR

En aquest SITE podeu consultar tota la normativa del centre

En aquests documents s'especifiquen els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen a l'aula, el centre o l'entorn i per crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable per a tots els membres de la Comunitat Educativa.

En el Reglament de Règim Intern (RRI) hi trobem el recull normatiu fonamental de la convivència escolar. En el present document de “Normes de convivència i procedimentals” apareixen especificacions d’algunes d’aquestes normes bàsiques pel bon funcionament durant el curs escolar actual.