NORMATIVA ESCOLAR

En aquest SITE podeu consultar tota la normativa del centre

En aquests documents s'especifiquen els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen a l'aula, el centre o l'entorn i per crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable per a tots els membres de la Comunitat Educativa.