หน้าแรก


ข่าวกิจกรรม กศน.ตำบล

  • กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลยางเปียง วันที่13 มิถุนายน พ.ศ. 2559  นายอนันต์ อินต๊ะเรือง นายกอบต.ยางเปียงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลยางเปียง  หมู่ที่12 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย ภายในงานมีการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน4ฐานได้แก่ 1.การทำปุ๋ย2. การเลี้ยงปลานิล 3.การปลูกเสาวรส 4.การปลูกแก้วมังกร โดยมีอาจารย์เรืองฤทธิ์  โทนแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้
    ส่ง 14 มิ.ย. 2559 01:22 โดย อาภรณ์ ทูตศิริ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความที่น่าสนใจ