หน้าแรก


ข่าวกิจกรรม กศน.ตำบล

  • เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลสบโขง กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสบโขง วันที่13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยมีนายอัครพล นพรัตน์พงษ์ไพร นายกอบต.สบโขงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสบโขง หมู่ที่3 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน2ฐานได้แก่ 1.การทำปุ๋ยหมัก 2. การเพาะกล้าอย่างปราณีต โดยมีนายณฐวัฒน์ ดีคำมา หัวหน้าโครงการขยายผลโครงการหลวง บ้านแม่หลองหลวง เป็นวิทยากรให้ความ 
    ส่ง 15 มิ.ย. 2559 08:16 โดย กรรณิการ์ สุยะภู
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความที่น่าสนใจ