เอกสารเผยแพร่


SAR & แผนการดำเนินงาน กศน.อำเภออมก๋อย

ผลงานครู (งานวิจัย)

แผนการจัดกิจกรรม

 

เอกสารประกอบการอบรม

ความรู้ทั่วไป (เอกสาร PDF)

ความรู้ด้านการบริหาร
httpv://www.youtube.com/watch?v=TlZklzTZOL4

Comments