ติดต่อเรา


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย โทร./fax:053-467070

E-mail : omkoi@cmi.nfe.go.th

ผู้อำนวยการ นายเจริญ ธรรมบัณฑิต 081-8333538

::::::::สำหรับผู้ที่มีความประสงค์บริจาคสิ่งของจำเป็นแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร หรือมีความประสงค์มอบด้วยตัวเองสามารถติดเข้ามาได้ที่::::::
นางแสงอรุณ อุทัยผล  089-7566674 (ป้าแสง)
นางสาวภัชริยา ตราสุวัฒน์  082-8947176 (น้องปุ้ย)
นายสิทธิเดช ฉานสูงเนิน +งานบุคคลากร+ 0896336226 (แล็ป)
Ċ
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
20 ก.พ. 2560 20:57
Comments