อบรมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

โพสต์3 ส.ค. 2560 19:58โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย
การอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"พื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพื้นที่ปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ 3 วันที่24 -27 กรกฎาคม 2560 ณ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางComments