ติดตามงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

โพสต์7 ก.ค. 2560 02:33โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560เวลา 09.00 น.นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษาสำนักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ หมู่บ้านแม่ระมีดน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ą
DSC_0728.JPG
(2623k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0733.JPG
(1809k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0734.JPG
(2642k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0742.JPG
(3289k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0755.JPG
(1311k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0759.JPG
(2242k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0776.JPG
(2125k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0796.JPG
(2671k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0805.JPG
(4667k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0812.JPG
(3853k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0814.JPG
(3765k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0816.JPG
(3996k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0818.JPG
(4940k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0821.JPG
(2902k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0829.JPG
(4013k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0830.JPG
(2875k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0832.JPG
(3733k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0834.JPG
(3526k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0838.JPG
(3951k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0842.JPG
(5700k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0844.JPG
(4199k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0851.JPG
(3107k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0855.JPG
(2483k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
ą
DSC_0861.JPG
(1990k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:33
Comments