รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:00โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:01 ]
ด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินโครงการประกาสวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อถวายพระเกียรติเชิดชูพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 และการสืบสานพระราชปรณิธานในรัชกาลที่ 10 ที่ทรงเป็นแบบอย่างของการช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาคเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฎิบัติ สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนโดยแท้จริง
Comments