ประเมินพนักงานราชการ

โพสต์16 พ.ค. 2560 00:56โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย
วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 คณะประเมินพนักงานราชการ นำโดย ผอ.ทวีศักดิ์ แย้มพราย
เป็นประธานกรรมการ การประเมินพนักงานราชการ ณ กศน.อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Comments