ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

โพสต์4 ก.ค. 2560 02:34โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย
เมื่อ09 กค.60 กศน.อ.อมก๋อย มีการประชุมประจำเดือนของคณะครู ในโอกาสมีท่านเรวัฒน์ สุธรรม ปรมาจารย์ กศน./ผอ.กศน.จ.ชม.(อ.ศุภกร ศรีศักดา)และคณะจากกศน.ภาคเหนือ/เชียงใหม่...มาติดตามโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
มีข้อสรุปดังนี้
1.แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 5 กลุ่ม
2.ภายในปีงปม.นี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จกลุ่มที่1มีจำนวน1, 832คน พร้อมๆกับดำเนินการปกติกับกลุ่มเป้าหมายอื่นด้วย
3.ดำเนินครอบคลุมทุกศศช.
4.ใช้วิถีชีวิตเป็นคำสื่อสาร(แบ่งเป็นคำสื่อสารในชุมชน/นอกชุมชน)
5.จัดทำ Road map การดำเนินงานเสนอหน่วยเหนือ
5.อบรมครูเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่(แบ่งเป็น 3 รุ่น)
6.ผู้ติดตามเห็นร่องรอยการดำเนินงานที่ผ่านมาและชื่นชมความก้าวหน้าซึ่งเป็นผลงานครู

Comments