ประชุมประจำเดือนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

โพสต์4 ก.ค. 2560 02:47โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอ เป็นประธานในครั้งนี้

Comments