ประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

โพสต์4 ส.ค. 2560 01:44โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 01:48 ]
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอ เป็นประธานในครั้งนี้
Comments