ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:46โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:55 ]
ด้วยเทศบาลอมก๋อย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลอมก๋อย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาลตำบลอมก๋อยที่ผ่านมา ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนได้รับทราบ
Comments