ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต

โพสต์10 พ.ค. 2560 22:20โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย
ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย กำหนดการรับริจาคโลหิตในห้วงทุกระยะเวลา 3เดือนเพื่อเก็บโลหิตจาคบุคคลผู้มีความประสงค์จะบริจาคนำไปใช้สำหรบช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์โดยการถ่ายเลือดและหรือเยียวยาทางชีวเภสัทวิทยาในวัน พุธ
ที่ 17 พค. 2560  ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Comments