โครงการอบรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

โพสต์14 มิ.ย. 2560 02:04โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 00:35 ]
เมื่อวันอังคาร ที่13 มิถุนายน 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อยร่วมกับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย(ศมพ.อมก๋อย)ในโครงการอบรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้และผลกระทบของยาเสพติดให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านไหมทองและหมู่บ้านเลอะตอ ในตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่Comments