คณะติดตามผลการดำเนินงานสร้างป่าสร้างราย

โพสต์21 เม.ย. 2560 00:33โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2560 00:34 ]
วันที่ 21 เมษายน 2560 คณะติดตามผลการดำเนินงานสร้างป่าสร้างราย ในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยการนำของ นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษาโครงการฯ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการฯและกรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ และผอ.ศูนย์ กศน.อำเภออก๋อยได้เข้าติดตามในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านสมาชิกของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ณ บ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อำเภออมก๋อย แปลงพื้นที่ของนาง น.ส.ยุพิน ศีลสาธิต มีอดวคาโด ฝรั่ง เสาวรส สตอเบอรี่ มะละกอ มะระ มะม่วง และแปลงพื้นที่ของนายสายชล จะหลง เป็นที่โล้งแจ้ง ต้นเล็ก มี อโวคาโด กล้วย พร้อมกับให้คำแนะนำในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ

ท่านวสันต์ กู้เกียรติกูล ติดตามงานสร้างป่า


Comments