การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับจังหวัด ประจำปี 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:25โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย
ด้วยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เชต 1 แจ้งว่าในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ้งในปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
 
Comments