แห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

โพสต์7 ก.ค. 2560 02:40โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

วันที่7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับเทศบาลตำบลอมก๋อย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงสืบไป

ą
DSC_0008.JPG
(2905k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:40
ą
DSC_0902.JPG
(2216k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:40
ą
DSC_0917.JPG
(2146k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:40
ą
DSC_0929.JPG
(1569k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:40
ą
DSC_0940.JPG
(2856k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:40
ą
DSC_0967.JPG
(1876k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:40
ą
DSC_0983.JPG
(2292k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:40
ą
DSC_0990.JPG
(2662k)
กศน.อำเภอ อมก๋อย,
7 ก.ค. 2560 02:40
Comments