ข่าวกิจกรรม

รวบรวมข่าวกิจกรรม ที่จัดขึ้น รายงานการจัดโครงการและกิจกรรม

เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการอบรมทักษะการฟัง-พูดของครู

โพสต์21 ธ.ค. 2560 21:14โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 นายกฤติชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมอบรมครูโครงการส่งเสริมและพัฒนาการฟังพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ณ อำเภออมก่อย จังหวัดเชียงใหม่

งานสืบสานตวยฮอยผ่อกอยป๋าเวณียี่เป็งอำเภออมก๋อย 2560

โพสต์13 ธ.ค. 2560 23:13โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2560 23:17 ]

คณะครู กศน.อำเภออมก่อย ได้ร่วมกับอำเภออมก๋อย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชนได้จัดงานสืบสานตวยฮอยผ่อกอยป๋าเวณียี่เป็งอำเภออมก๋อย ขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดให้มีการประกวดซุ้มซอยในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย,การประกวดดอกไม้ไฟ ,การฟังเทศน์มหาชาติในวันยี่เป็ง ,การประร้องเพลงไทยลูกทุ่ง, การประกวดโคมไฟลอดบ่วง,การประกวดกระทงเล็ก และมหรสพต่างๆ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โพสต์29 ต.ค. 2560 23:04โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นำโดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อยและคณะครู ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภออมก๋อย ณ วัดแสนทอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร สื่อและรูปแบบการอบรมครูตามโครง

โพสต์24 ต.ค. 2560 20:57โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ บ้านสวนกาแฟรีสอร์ท อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตเลขาธิการ กศน. นายเรวัติ สุธรรม อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสถาบันภาคเหนือ ครูนิเทศ ครูผู้สอนพื้นที่สูง กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร สื่อและรูปแบบการอบรมครูตามโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมกันหาแนวทางการอบรมครูพื้นที่สูง แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของประชาชนในพื้นสูงอำเภออมก๋อย

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560

โพสต์9 ต.ค. 2560 01:11โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อยได้ต้อนรับท่านดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาติดตามโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และประชุมประจำเดือนตุลาคม ของคณะครู กศน.อำเภออมก๋อย ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

โพสต์9 ต.ค. 2560 01:03โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 กศน.อำเภออมก๋อยจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในโครงการ อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมีนายอำเภออมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


รายงานการประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

โพสต์9 ต.ค. 2560 00:38โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ประชุมรายงานการประชุมประโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภออมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์ เป็นประธานในการประชุมเสวนาการศึกษา ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

โพสต์26 ก.ย. 2560 01:06โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2560 01:25 ]

21 กันยายน 2560 เวลา 08.00นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาการศึกษาเพื่อพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาเหตุผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเป้าหมายทางการศึกษาในพื้นที่อำเภออมก๋อย (รวมพลคนการศึกษาพัฒนาพื้นที่อมก๋อย) ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา ภายในงานมีการบรรยายถึงความมั่นคงและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มใหญ่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละหน่วยงานการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนป้องกันปัญหาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาและความต้องการพร้อมทั้งร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่อมก๋อย


ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560

โพสต์11 ก.ย. 2560 01:56โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ระเบียบวาระที่ 1 ท่านเรวัฒน์ สุธรรมและนางมีนา กิติชานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานราชการ การสอนผู้รู้หนังสือแบบไร้กระบวนท่า วาระที่ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบปัจจัยผลผลิต ตามโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบการเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 วาระที่ 3 พนักงานลาออก 3 ตำแหน่ง 1.นางสาวกรกฎาคม สุทธสม 2.นางสาวอุดมลักษณ์ ตะริโย 3.นายชาติชาย มะเชอพะ เรื่องครูบรรจุตำแหน่งพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1.นางสาวรินดา ศิริสวัสดิ์ ศศช.บ้านพลั่งแท


ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 8

โพสต์29 ส.ค. 2560 00:27โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อยเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่8 ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

1-10 of 47