ข่าวกิจกรรม

รวบรวมข่าวกิจกรรม ที่จัดขึ้น รายงานการจัดโครงการและกิจกรรม

เดินรณรงค์ Big Cleaning Day

โพสต์27 พ.ค. 2560 02:21โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยหน่วยงานของภาครัฐจัดงาน Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย โดยมีนายอำเภออมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษาปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2

โพสต์27 พ.ค. 2560 01:34โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2560 01:41 ]

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อยฯ ในโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่" วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12
.00 น. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอำเภออมก๋อย จำนวน 116 ทุนๆละ 5000 บาท ณ.หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอ เป็นประธานฯ และ กศน.จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการในการจัดพิธีในครั้งนี้

ประเมินพนักงานราชการ

โพสต์16 พ.ค. 2560 00:56โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 คณะประเมินพนักงานราชการ นำโดย ผอ.ทวีศักดิ์ แย้มพราย
เป็นประธานกรรมการ การประเมินพนักงานราชการ ณ กศน.อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:46โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:55 ]

ด้วยเทศบาลอมก๋อย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลอมก๋อย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาลตำบลอมก๋อยที่ผ่านมา ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนได้รับทราบ

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับจังหวัด ประจำปี 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:25โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

ด้วยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เชต 1 แจ้งว่าในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ้งในปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
 

รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:00โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:01 ]

ด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินโครงการประกาสวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อถวายพระเกียรติเชิดชูพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 และการสืบสานพระราชปรณิธานในรัชกาลที่ 10 ที่ทรงเป็นแบบอย่างของการช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาคเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฎิบัติ สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนโดยแท้จริง

ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต

โพสต์10 พ.ค. 2560 22:20โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย กำหนดการรับริจาคโลหิตในห้วงทุกระยะเวลา 3เดือนเพื่อเก็บโลหิตจาคบุคคลผู้มีความประสงค์จะบริจาคนำไปใช้สำหรบช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์โดยการถ่ายเลือดและหรือเยียวยาทางชีวเภสัทวิทยาในวัน พุธ
ที่ 17 พค. 2560  ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

คณะติดตามผลการดำเนินงานสร้างป่าสร้างราย

โพสต์21 เม.ย. 2560 00:33โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2560 00:34 ]

วันที่ 21 เมษายน 2560 คณะติดตามผลการดำเนินงานสร้างป่าสร้างราย ในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยการนำของ นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษาโครงการฯ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการฯและกรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ และผอ.ศูนย์ กศน.อำเภออก๋อยได้เข้าติดตามในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านสมาชิกของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ณ บ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อำเภออมก๋อย แปลงพื้นที่ของนาง น.ส.ยุพิน ศีลสาธิต มีอดวคาโด ฝรั่ง เสาวรส สตอเบอรี่ มะละกอ มะระ มะม่วง และแปลงพื้นที่ของนายสายชล จะหลง เป็นที่โล้งแจ้ง ต้นเล็ก มี อโวคาโด กล้วย พร้อมกับให้คำแนะนำในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ

ท่านวสันต์ กู้เกียรติกูล ติดตามงานสร้างป่า


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์3 เม.ย. 2560 20:45โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2560 22:57 ]

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออมก๋อย และส่วนราชการอำเภออมก๋อย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี ในวันเดียวกันนี้ นายอำเภออมก๋อย ได้อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2560 เพื่อให้ข้าราชการทุกสังกัดได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2560


1-10 of 18