ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์16 มิ.ย. 2560 00:40โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดรายละเอียดเอกสารดังแนบComments