กศน.ตำบลยางเปียง

โพสต์4 ส.ค. 2560 03:05โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย
กศน.ตำบลยางเปียงจัดการอบรมการคัดแยกขยะ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โดยวิทยากรนายนิรันดร์ ธิปธนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลอมก๋อย ณ.บ้านโป่ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่Comments