กศน.ตำบลยางเปียง

โพสต์4 ส.ค. 2560 03:00โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย
กศน.ตำบลยางเปียง อบรมจัดกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีชาวบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรจากธนาคารธกส.สาขาอำเภออมก๋อยมาให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Comments