::กศน.ตำบลม่อนจอง::

โพสต์28 มี.ค. 2560 23:56โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 23:58 ]
กศน.ตำบลม่อนจอง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลม่อยจอง ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลม่องจอง

Comments