กิจกรรม กศน.ตำบล

โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

โพสต์9 ต.ค. 2560 00:56โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 กศน.อำเภออมก๋อยจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในโครงการ อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมีนายอำเภออมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


กศน.ตำบลยางเปียง

โพสต์4 ส.ค. 2560 03:05โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

กศน.ตำบลยางเปียงจัดการอบรมการคัดแยกขยะ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โดยวิทยากรนายนิรันดร์ ธิปธนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลอมก๋อย ณ.บ้านโป่ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่กศน.ตำบลยางเปียง

โพสต์4 ส.ค. 2560 03:00โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

กศน.ตำบลยางเปียง อบรมจัดกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีชาวบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรจากธนาคารธกส.สาขาอำเภออมก๋อยมาให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

กศน.ตำบลยางเปียง

โพสต์25 พ.ค. 2560 01:50โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย


วันที่ 25 พฤษภาคม พศ. 2560 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้กับกรรมการหมู่บ้าน "เรื่องต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง " โดยมีท่าน ศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย นายเจริญ ธรรมบัณฑิต เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ บ้านยางเปียงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

::กศน.ตำบลแม่ตื่น::

โพสต์29 มี.ค. 2560 00:05โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

วันที่ 15 มีนาคม2560 นักศึกษาของ กศน.ตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สมัครสมานสามัคคี เพื่อพัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล โดยการ Big Cleaning day ก่อนช่วงเวลาปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลแม่ตื่น

::กศน.ตำบลม่อนจอง::

โพสต์28 มี.ค. 2560 23:56โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 23:58 ]

กศน.ตำบลม่อนจอง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลม่อยจอง ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลม่องจอง

1-6 of 6