กิจกรรม กศน.ตำบล

::กศน.ตำบลแม่ตื่น::

โพสต์29 มี.ค. 2560 00:05โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย

วันที่ 15 มีนาคม2560 นักศึกษาของ กศน.ตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สมัครสมานสามัคคี เพื่อพัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล โดยการ Big Cleaning day ก่อนช่วงเวลาปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลแม่ตื่น

::กศน.ตำบลม่อนจอง::

โพสต์28 มี.ค. 2560 23:56โดยกศน.อำเภอ อมก๋อย   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 23:58 ]

กศน.ตำบลม่อนจอง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลม่อยจอง ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลม่องจอง

1-2 of 2