พื้นที่ตำบลแม่ตื่น

กลุ่ม 10 กลุ่มขุนตื่นใหม่
กลุ่ม 11 กลุ่มหม่าโอโจ
กลุ่ม 12 กลุ่มเลอะตอ
กลุ่ม 13 กลุ่มห้วยไก่ป่า