มุมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://203.172.142.2/information/beta/logo_onie.html
http://203.172.142.159/exam/

ข่าวกิจกรรม

 • งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นำโดยนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อยและคณะครู ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภออมก๋อย ณ วัดแสนทอง
  ส่ง 29 ต.ค. 2560 23:04 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร สื่อและรูปแบบการอบรมครูตามโครง วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ บ้านสวนกาแฟรีสอร์ท อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ อดีตเลขาธิการ กศน. นายเรวัติ สุธรรม อดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสถาบันภาคเหนือ ครูนิเทศ ครูผู้สอนพื้นที่สูง กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตร สื่อและรูปแบบการอบรมครูตามโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมกันหาแนวทางการอบรมครูพื้นที่สูง แก้ปัญหาการอ่านไม ...
  ส่ง 24 ต.ค. 2560 20:57 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อยได้ต้อนรับท่านดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาติดตามโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และประชุมประจำเดือนตุลาคม ของคณะครู กศน.อำเภออมก๋อย ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 01:11 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 กศน.อำเภออมก๋อยจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในโครงการ อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมีนายอำเภออมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 01:03 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • รายงานการประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ประชุมรายงานการประชุมประโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภออมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์ เป็นประธานในการประชุม
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 00:38 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • เสวนาการศึกษา ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 21 กันยายน 2560 เวลา 08.00นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาการศึกษาเพื่อพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาเหตุผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเป้าหมายทางการศึกษาในพื้นที่อำเภออมก๋อย (รวมพลคนการศึกษาพัฒนาพื้นที่อมก๋อย) ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา ภายในงานมีการบรรยายถึงความมั่นคงและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มใหญ่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละหน่วยงานการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนป้องกันปัญหาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รับทราบปัญหาและความต้องการพร้อมทั้งร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมสนับสนุนการศึกษาในพื้นท ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2560 01:25 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ระเบียบวาระที่ 1 ท่านเรวัฒน์ สุธรรมและนางมีนา กิติชานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานราชการ การสอนผู้รู้หนังสือแบบไร้กระบวนท่า วาระที่ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบปัจจัยผลผลิต ตามโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบการเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 วาระที่ 3 พนักงานลาออก 3 ตำแหน่ง 1.นางสาวกรกฎาคม สุทธสม 2.นางสาวอุดมลักษณ์ ตะริโย 3 ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2560 01:56 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 45 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม กศน.ตำบล

 • โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 กศน.อำเภออมก๋อยจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในโครงการ อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมีนายอำเภออมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 00:56 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • กศน.ตำบลยางเปียง กศน.ตำบลยางเปียงจัดการอบรมการคัดแยกขยะ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โดยวิทยากรนายนิรันดร์ ธิปธนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลอมก๋อย ณ.บ้านโป่ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 03:05 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • กศน.ตำบลยางเปียง กศน.ตำบลยางเปียง อบรมจัดกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีชาวบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรจากธนาคารธกส.สาขาอำเภออมก๋อยมาให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 03:00 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • กศน.ตำบลยางเปียง วันที่ 25 พฤษภาคม พศ. 2560 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้กับกรรมการหมู่บ้าน "เรื่องต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง " โดยมีท่าน ศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย นายเจริญ ธรรมบัณฑิต เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ บ้านยางเปียงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 01:50 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ::กศน.ตำบลแม่ตื่น:: วันที่ 15 มีนาคม2560 นักศึกษาของ กศน.ตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สมัครสมานสามัคคี เพื่อพัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล โดยการ Big Cleaning day ก่อนช่วงเวลาปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลแม่ตื่น
  ส่ง 29 มี.ค. 2560 00:05 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 9 ก.ค. 2560 23:26 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดรายละเอียดเอกสารดังแนบ
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 00:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • งานประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแอพช่วยชีวิต police i lert u และline ตำรวจภูธรภาค 5
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 20:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • เรื่องการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์  กศน.ตำบลอมก๋อยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลอมก๋อย  ในวันที่  28  มิถุนายน  2559 ผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมเชิญมาร่วม ณ  กศน.ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 00:31 โดย saipin P
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

Comments