มุมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://203.172.142.2/information/beta/logo_onie.html
http://203.172.142.159/exam/

ข่าวกิจกรรม

 • ประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ระเบียบวาระที่ 1 ท่านเรวัฒน์ สุธรรมและนางมีนา กิติชานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามงานราชการ การสอนผู้รู้หนังสือแบบไร้กระบวนท่า วาระที่ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบปัจจัยผลผลิต ตามโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบการเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 วาระที่ 3 พนักงานลาออก 3 ตำแหน่ง 1.นางสาวกรกฎาคม สุทธสม 2.นางสาวอุดมลักษณ์ ตะริโย 3 ...
  ส่ง 11 ก.ย. 2560 01:56 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อยเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่8 ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 00:27 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • โครงการ กศน.66 ล้าน ซีซี บริจาคโลหิตร่วมพลังต่อชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 16 สค. 2560 เวลา 08.30 น ผู้บริหารและบุคลากรกศน.อำเภออมก๋อยร่วมบริจาคโลหิต ใน โครงการ กศน.66 ล้าน ซีซี บริจาคโลหิตร่วมพลังต่อชีวิต ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อยเป็นประธานในงาน ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 21 ส.ค. 2560 02:29 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 เมื่อ09.00น.3สค.60 กศน. อำเภออมก๋อยประชุมประจำเดือนสิงหาคม /2560 ภาระที่2 สนง. เกษตรอำเภออมก๋อยโดยหน.ประชัน ปันคำ ผู้ส่งมอบ นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผอ.กศน.อ.อมก๋อย ผู้รับมอบและมีพ.ต.นิมิตร พิชวงค์ หน.โครงการพระราชดำริฯ ดอยแบรแล เป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย
  ส่ง 10 ส.ค. 2560 01:51 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอ เป็นประธานในครั้งนี้
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 01:48 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา กิจกรรมอำเภออมก๋อยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กค.50 มีกิจกรรมดังนี้ 1.ทำบุญตักบาตร 2.เจริญพระพุทธมนต์ 3.ปลูกต้นสมอภิเภก มะขามป้อมจำนวน 1,000 ต้นในบริเวณศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริฯ 4.ปั่นจักรยานต์เพื่อปลูก 7กม. 5.การแสดงบนเวที TO BE NUMBER ONE 6.ปลูกต้นยางนา100 ต้น บริเวณน้ำแม่ต๋อม 7.ขุดลอกผักตบะวาลำน้ำแม่ต๋อม
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 22:11 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • อบรมสถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง การอบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"พื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพื้นที่ปกติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รุ่นที่ 3 วันที่24 -27 กรกฎาคม 2560 ณ.สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 19:58 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม กศน.ตำบล

 • กศน.ตำบลยางเปียง กศน.ตำบลยางเปียงจัดการอบรมการคัดแยกขยะ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โดยวิทยากรนายนิรันดร์ ธิปธนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลอมก๋อย ณ.บ้านโป่ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 03:05 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • กศน.ตำบลยางเปียง กศน.ตำบลยางเปียง อบรมจัดกระบวนการเรียนรู้การทำบัญชีชาวบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรจากธนาคารธกส.สาขาอำเภออมก๋อยมาให้ความรู้ ณ กศน.ตำบลยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 03:00 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • กศน.ตำบลยางเปียง วันที่ 25 พฤษภาคม พศ. 2560 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้กับกรรมการหมู่บ้าน "เรื่องต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง " โดยมีท่าน ศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย นายเจริญ ธรรมบัณฑิต เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ บ้านยางเปียงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 01:50 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ::กศน.ตำบลแม่ตื่น:: วันที่ 15 มีนาคม2560 นักศึกษาของ กศน.ตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สมัครสมานสามัคคี เพื่อพัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล โดยการ Big Cleaning day ก่อนช่วงเวลาปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลแม่ตื่น
  ส่ง 29 มี.ค. 2560 00:05 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ::กศน.ตำบลม่อนจอง:: กศน.ตำบลม่อนจอง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลม่อยจอง ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลม่องจอง
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 23:58 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 9 ก.ค. 2560 23:26 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดรายละเอียดเอกสารดังแนบ
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 00:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • งานประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแอพช่วยชีวิต police i lert u และline ตำรวจภูธรภาค 5
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 20:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • เรื่องการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์  กศน.ตำบลอมก๋อยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลอมก๋อย  ในวันที่  28  มิถุนายน  2559 ผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมเชิญมาร่วม ณ  กศน.ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 00:31 โดย saipin P
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

Comments