มุมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://203.172.142.2/information/beta/logo_onie.html
http://203.172.142.159/exam/

ข่าวกิจกรรม

 • พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อยฯ "พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อยฯ ในโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่" วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอำเภออมก๋อย จำนวน 825 ทุนๆละ 5000 บาท ณ.หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอ เป็นประธานฯ และ กศน.จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีในครั้งนี้
  ส่ง โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมครูนิเทศก์ทบทวนเรื่องคำรับรองการปฏิบัติงานและการประเมินพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และการรับทุนพระราชทาน ประชุมครูนิเทศก์ทบทวนเรื่องคำรับรองการปฏิบัติงานและการประเมินพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และการรับทุนพระราชทาน
  ส่ง 21 มี.ค. 2560 20:08 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนามคม 2560 สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนามคม 2560
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 22:09 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • การติดตามผลการปฏิบัติงาน การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เกี่ยวกับการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ การติดตามผลการปฏิบัติงาน การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เกี่ยวกับการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 โดย ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคณะ ติดตามด้วย คณะสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย ได้เป็นผู้ให้ข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจ ณ ศศช.บ้านแม่ระมีดน้อย และศศช.บ้านแม่ระมีดหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 20 มี.ค. 2560 21:14 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560-2562 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2560 ณ อมก๋อยรีสอร์ท โดยมีครูนิเทศก์ เข้าร่วมจัดทำแผนในครั้งนี้ และนายนิติพงศ์ ธนภัทรศักดิ์กุล ครู คศ1 ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ และแนวทางในการจัดทำแผนในครั้งนี้
  ส่ง 13 มี.ค. 2560 19:57 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • โครงการอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิต ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธน์ ที่ผ่านมา ณ บ้านยางครก ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย โดยมีท่าน ผอ.เจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ ผู้เข้าร่วมอบรม ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านนำร่อง 11 หมู่บ้าน ครูประจำ ศศช. และครูนิเทศก์ ประจำสาย แต่ละศศช. มีนายนพปฏค ปู่ตอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการดำเนินชีวิต ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พืชเศรษฐกินในพื้นที่ของ นายนพปฏค ปู่ตอง มีประมาณ 50 ไร่ มีพืชดังนี้ ไผ ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2560 22:38 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมคณะกรรมการ โครงการสร้างป่าสร้าง สร้างรายได้ ประชุมคณะกรรมการ โครงการสร้างป่าสร้าง สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมี ท่านนายอำเภออมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์ เป็นประธานในที่ประชุม ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย นายเจริญ ธรรมบัณฑิตส่วนราชการในอำเภออมก๋อย  เข้าร่วมประชุม
  ส่ง 28 ก.พ. 2560 21:06 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เรื่องการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์  กศน.ตำบลอมก๋อยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลอมก๋อย  ในวันที่  28  มิถุนายน  2559 ผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมเชิญมาร่วม ณ  กศน.ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 00:31 โดย saipin P
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร
Comments