มุมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://203.172.142.2/information/beta/logo_onie.html
http://203.172.142.159/exam/

ข่าวกิจกรรม

 • ค่ายคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มอมก๋อย วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยมีนางจุฑาลักษณ์ จันธี ครูประจำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดดวงดีศรัทธา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 20 ก.ค. 2560 01:24 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • โครงการ "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณะครู กศน.อำเภออมก๋อยและชาวบ้านบ้านแม่ระมีดน้อย ร่วมกันปลูกป่า ในโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ หมู่บ้านแม่ระมีดน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 14 ก.ค. 2560 03:05 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • แห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 วันที่7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมกับเทศบาลตำบลอมก๋อย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยและส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงสืบไป
  ส่ง 7 ก.ค. 2560 02:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ติดตามงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560เวลา 09.00 น.นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษาสำนักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ หมู่บ้านแม่ระมีดน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 7 ก.ค. 2560 02:33 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมประจำเดือนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอ เป็นประธานในครั้งนี้
  ส่ง 4 ก.ค. 2560 02:47 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เมื่อ09 กค.60 กศน.อ.อมก๋อย มีการประชุมประจำเดือนของคณะครู ในโอกาสมีท่านเรวัฒน์ สุธรรม ปรมาจารย์ กศน./ผอ.กศน.จ.ชม.(อ.ศุภกร ศรีศักดา)และคณะจากกศน.ภาคเหนือ/เชียงใหม่...มาติดตามโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมีข้อสรุปดังนี้1.แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 5 กลุ่ม2.ภายในปีงปม.นี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จกลุ่มที่1มีจำนวน1, 832คน พร้อมๆกับดำเนินการปกติกับกลุ่มเป้าหมายอื่นด้วย3.ดำเนินครอบคลุมทุกศศช.4.ใช้วิถีชีวิตเป็นคำสื่อสาร(แบ่งเป็นคำสื่อสารในชุมชน/นอกชุมชน)5.จัดทำ Road map การดำเนินงานเสนอหน่วยเหนือ5.อบรมครูเกี่ยวกับการเร ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2560 02:34 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติด วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อยและคณะครูนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" พื้นที่อำเภออมก๋อย ปี 2560 ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยมีท่านนายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานฯ
  ส่ง 30 มิ.ย. 2560 07:27 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม กศน.ตำบล

 • กศน.ตำบลยางเปียง วันที่ 25 พฤษภาคม พศ. 2560 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้กับกรรมการหมู่บ้าน "เรื่องต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง " โดยมีท่าน ศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย นายเจริญ ธรรมบัณฑิต เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ บ้านยางเปียงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 01:50 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ::กศน.ตำบลแม่ตื่น:: วันที่ 15 มีนาคม2560 นักศึกษาของ กศน.ตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สมัครสมานสามัคคี เพื่อพัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล โดยการ Big Cleaning day ก่อนช่วงเวลาปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลแม่ตื่น
  ส่ง 29 มี.ค. 2560 00:05 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ::กศน.ตำบลม่อนจอง:: กศน.ตำบลม่อนจอง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลม่อยจอง ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลม่องจอง
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 23:58 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 9 ก.ค. 2560 23:26 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดรายละเอียดเอกสารดังแนบ
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 00:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • งานประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแอพช่วยชีวิต police i lert u และline ตำรวจภูธรภาค 5
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 20:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • เรื่องการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์  กศน.ตำบลอมก๋อยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลอมก๋อย  ในวันที่  28  มิถุนายน  2559 ผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมเชิญมาร่วม ณ  กศน.ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 00:31 โดย saipin P
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

Comments