มุมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://203.172.142.2/information/beta/logo_onie.html
http://203.172.142.159/exam/

ข่าวกิจกรรม

 • ประเมินพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม พศ. 2560 คณะประเมินชุดที่ 3 นำโดยท่าน ผอ.นิวาส หล้าเต็น เป็นประธานกรรมการ การประเมินพนักงานราชการพร้อมทั้งตรวจเยี่ยม ศศช.บ้านห้วยปูหลวง หมู่ที่ 4 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 01:08 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประเมินพนักงานราชการ วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 คณะประเมินพนักงานราชการ นำโดย ผอ.ทวีศักดิ์ แย้มพราย เป็นประธานกรรมการ การประเมินพนักงานราชการ ณ กศน.อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 16 พ.ค. 2560 00:56 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ด้วยเทศบาลอมก๋อย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลอมก๋อย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาลตำบลอมก๋อยที่ผ่านมา ให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนได้รับทราบ
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:55 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ด้วยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เชต 1 แจ้งว่าในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ้งในปี 2560 จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:25 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินโครงการประกาสวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อถวายพระเกียรติเชิดชูพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 และการสืบสานพระราชปรณิธานในรัชกาลที่ 10 ที่ทรงเป็นแบบอย่างของการช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเสมอภาคเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฎิบัติ สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนโดยแท้จริง
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 23:01 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย กำหนดการรับริจาคโลหิตในห้วงทุกระยะเวลา 3เดือนเพื่อเก็บโลหิตจาคบุคคลผู้มีความประสงค์จะบริจาคนำไปใช้สำหรบช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์โดยการถ่ายเลือดและหรือเยียวยาทางชีวเภสัทวิทยาในวัน พุธ ที่ 17 พค. 2560  ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 10 พ.ค. 2560 22:20 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • คณะติดตามผลการดำเนินงานสร้างป่าสร้างราย วันที่ 21 เมษายน 2560 คณะติดตามผลการดำเนินงานสร้างป่าสร้างราย ในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยการนำของ นายวสันต์ กู้เกียรติกูล ที่ปรึกษาโครงการฯ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการฯและกรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ และผอ.ศูนย์ กศน.อำเภออก๋อยได้เข้าติดตามในพื้นที่เพาะปลูกของชาวบ้านสมาชิกของโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ณ บ้านมูเซอปากทาง หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อำเภออมก๋อย แปลงพื้นที่ของนาง น.ส.ยุพิน ศีลสาธิต มีอดวคาโด ฝรั่ง เสาวรส สตอเบอรี่ มะละกอ มะระ มะม่วง และแปลงพื้นที่ของนายสายชล จะหลง เป็นที่โล้งแจ้ง ต้นเล็ก มี อโวคาโด กล้วย พร้อมกับให้คำแนะนำในการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ
  ส่ง 21 เม.ย. 2560 00:34 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม กศน.ตำบล

 • กศน.ตำบลยางเปียง วันที่ 25 พฤษภาคม พศ. 2560 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้กับกรรมการหมู่บ้าน "เรื่องต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง " โดยมีท่าน ศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย นายเจริญ ธรรมบัณฑิต เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ บ้านยางเปียงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 01:50 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ::กศน.ตำบลแม่ตื่น:: วันที่ 15 มีนาคม2560 นักศึกษาของ กศน.ตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สมัครสมานสามัคคี เพื่อพัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล โดยการ Big Cleaning day ก่อนช่วงเวลาปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลแม่ตื่น
  ส่ง 29 มี.ค. 2560 00:05 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ::กศน.ตำบลม่อนจอง:: กศน.ตำบลม่อนจอง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลม่อยจอง ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลม่องจอง
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 23:58 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • งานประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแอพช่วยชีวิต police i lert u และline ตำรวจภูธรภาค 5
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 20:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • เรื่องการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์  กศน.ตำบลอมก๋อยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลอมก๋อย  ในวันที่  28  มิถุนายน  2559 ผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมเชิญมาร่วม ณ  กศน.ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 00:31 โดย saipin P
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร
Comments