มุมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://203.172.142.2/information/beta/logo_onie.html
http://203.172.142.159/exam/

ข่าวกิจกรรม

 • กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2562 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมกับการละเล่น และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
  ส่ง 13 ม.ค. 2562 23:28 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ทางส่วนราชการในพื้นที่ตำบลอมก๋อยรวมทั้งคณะครู กศน.อำเภออมก๋อยร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่อมก๋อย รวมทั้งเยี่ยมราษฎรและมอบถุงพระราชทานในเขตพื้นที่ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 16 ธ.ค. 2561 19:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ปลัดศธ. สร้างขวัญกำลังใจครูดอย มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.นายศุภกร ศรีศักดา ผอ.กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. นายเรวัติ สุธรรม ที่ปรึกษาโครงการฯ และ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง” ให้กับครู ศศช. (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง) ณ โรงเรียนอมก๋อย วิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่โดยโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 20:21 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • พิธีมอบทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 กศน.อำเภออมก๋อย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทินกร บุญถา ปลัดอำเภออมก่อย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 27 พ.ค. 2561 23:45 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 เมื่ิอวันที่ 5 มีนาคม 2561 ศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 ณ รร.ชุมชนบ้านอมก๋อย อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ส่ง 8 มี.ค. 2561 00:59 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • บริจาคเลือด เมื่อวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.คณะครูและบุคคลากร กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ส่ง 8 มี.ค. 2561 00:50 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมประจำเดือนกุมพาพันธ์2561 เมื่อวันที่ 5 กพ.2561 ผอ.ศุภกร ศรีศักดาประชุมชี้แจงนโยบายครูพื้นที่สูง และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นประประจำปี 2560
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 00:18 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม กศน.ตำบล

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 13 ม.ค. 2562 23:20 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • บริจาคเลือด เมื่อวันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.คณะครูและบุคคลากร กศน.อำเภออมก๋อย ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ส่ง 8 มี.ค. 2561 00:45 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 00:22 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 กศน.อำเภออมก๋อยจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในโครงการ อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย โดยมีนายอำเภออมก๋อย นายศิวะ ธมิกานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
  ส่ง 9 ต.ค. 2560 00:56 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • กศน.ตำบลยางเปียง กศน.ตำบลยางเปียงจัดการอบรมการคัดแยกขยะ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 โดยวิทยากรนายนิรันดร์ ธิปธนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลอมก๋อย ณ.บ้านโป่ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 03:05 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 9 ก.ค. 2560 23:26 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดรายละเอียดเอกสารดังแนบ
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 00:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • งานประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแอพช่วยชีวิต police i lert u และline ตำรวจภูธรภาค 5
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 20:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • เรื่องการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์  กศน.ตำบลอมก๋อยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลอมก๋อย  ในวันที่  28  มิถุนายน  2559 ผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมเชิญมาร่วม ณ  กศน.ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 00:31 โดย saipin P
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

Comments