มุมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
http://203.172.142.2/information/beta/logo_onie.html
http://203.172.142.159/exam/

ข่าวกิจกรรม

 • โครงการอบรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคาร ที่13 มิถุนายน 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อยร่วมกับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย(ศมพ.อมก๋อย)ในโครงการอบรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้และผลกระทบของยาเสพติดให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านไหมทองและหมู่บ้านเลอะตอ ในตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 00:35 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • รับมอบครุภัณฑ์โซล่าเซลล์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย นายเจริญ ธรรมบัณฑิตร่วมพิธีรับโอนครุภัณฑ์โซล่าเซลล์ของ.ศศช. จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.ณ กรมพัฒนาฯโดยมีเลขากศน.กับ รองอธิบดีกรมพัฒนาฯเป็นประธานในพิธี
  ส่ง 9 มิ.ย. 2560 02:27 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • โครงการพัฒนาบุคลากร วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อยจัดการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการทำงานตามศาสตร์พระราชา โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 01:19 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • อบรมอนามัยพื้นที่สูง วันที่4 มิถุนายน 2560 มีการประชุมติดตามประเมิณผลการพัฒนาความสามารถ "การประเมิณผลติดตามพัฒนาการเจริญเติบโตเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน และการใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการประเมิณผล (Geographic Information system) " โดยเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 4 มิ.ย. 2560 02:03 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมประจำเดือนมิถุนายน เวลา11.00น.วันที่ 3มิถุนายน 60 คณะติดตามผลโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ประกอบด้วย อ.เรวัฒน์ สุธรรม อดีตผู้ตรวจการ.ศธ. ผอ.ศุภกร ศรีศักดาและคณะเดินทางมาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยและติดตามผลของโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย และมีการประชุมครูอาสาสมัครฯ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 / 2560 เวลา 08.30. น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมีนายเจริญ ธรรมบัณฑิต เป็นประธานในครั้งนี้
  ส่ง 4 มิ.ย. 2560 01:50 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย ได้เปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 2 มิ.ย. 2560 03:22 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ประชุมประจำเดือนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอ เป็นประธานในครั้งนี้
  ส่ง 2 มิ.ย. 2560 02:53 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม กศน.ตำบล

 • กศน.ตำบลยางเปียง วันที่ 25 พฤษภาคม พศ. 2560 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้กับกรรมการหมู่บ้าน "เรื่องต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง " โดยมีท่าน ศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภออมก๋อย นายเจริญ ธรรมบัณฑิต เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ บ้านยางเปียงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 01:50 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ::กศน.ตำบลแม่ตื่น:: วันที่ 15 มีนาคม2560 นักศึกษาของ กศน.ตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมด้วยช่วยกัน สมัครสมานสามัคคี เพื่อพัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล โดยการ Big Cleaning day ก่อนช่วงเวลาปิดภาคเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลแม่ตื่น
  ส่ง 29 มี.ค. 2560 00:05 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • ::กศน.ตำบลม่อนจอง:: กศน.ตำบลม่อนจอง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลม่อยจอง ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ณ กศน.ตำบลม่องจอง
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 23:58 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดรายละเอียดเอกสารดังแนบ
  ส่ง 16 มิ.ย. 2560 00:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • งานประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ งานประชาสัมพันธ์จาก สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับแอพช่วยชีวิต police i lert u และline ตำรวจภูธรภาค 5
  ส่ง 24 พ.ค. 2560 20:40 โดย กศน.อำเภอ อมก๋อย
 • เรื่องการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์  กศน.ตำบลอมก๋อยจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลอมก๋อย  ในวันที่  28  มิถุนายน  2559 ผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมเชิญมาร่วม ณ  กศน.ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
  ส่ง 14 มิ.ย. 2559 00:31 โดย saipin P
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

Comments