ขอต้อนรับสู่ อกท.หน่วยเชียงใหม่


นายขวัญชัย  แซ่มั่ว
นายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ หน่วย อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2560


                            
นายอดิศักดิ์ ประพฤติดี
นายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ หน่วย อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2559นายเอกชัย ชะนะผล
นายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ หน่วย อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2558นายปี ลุงเงิน
นายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ หน่วย อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2557นายทุน ลุงยอด
รองนายก อกท. หน่วยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่ สมาชิก อกท. ดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2557
Comments