ขอความอนุเคราะห์สำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และDLTV

โพสต์24 ธ.ค. 2560 20:31โดยเว็บไซต์ สพป.ชม3   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2560 20:36 ]
เรียนท่าน ผอ. รร.สังกัด สพป.ชม3 ทุกท่าน  
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์สำรวจการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และDLTV
เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานดังกลาวส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่  27  ธันวาคม 2560 นี้
จึงขอให้กรอกข้อมูลส่งด่วนภายในวัน ที่ 26 ธันวาคม 2560 นี้

goo.gl/W26vsp

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQpKZggKSb_MemPgHl_efow5v2r59BDIfgsMJw0bg7FBwKIw/viewform

Ċ
เว็บไซต์ สพป.ชม3,
24 ธ.ค. 2560 20:31
Comments