การจัดซื้อครุภัณฑ์และขอเชิญยื่นซองเสนอราคา

โพสต์7 ธ.ค. 2560 00:52โดยเว็บไซต์ สพป.ชม3
  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะตกลงราคาซื้อครุภุณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ราย
Comments