การจัดงาน "ของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนแม่อาย" ประจำปี 2560

โพสต์14 ธ.ค. 2560 02:15โดยกล้า สพป3   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 19:46 ]
ด้วยอำเภอแม่อาย ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ชมรมผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานของดี ผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอแม่อายประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2560 บริเวณศูนย์ราชการอำเภอแม่อาย จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพื่อชวนเชิญบุคลากรในสังกัดและประชาชนมาเที่ยวชมงานรวมทั้งส่งกิจกรรมต่างๆ เข้ามาในงาน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย
Ċ
9966.pdf
(276k)
กล้า สพป3,
14 ธ.ค. 2560 02:15
Comments