แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับหนังสือห้องสมุดจากบริษัทมอนสเตอร์บุ๊ค จำกัด

โพสต์3 ธ.ค. 2560 23:32โดยเว็บไซต์ สพป.ชม3
         แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3  ตอนนี้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน(นริสา 083-1521583) ได้ประสานกับทางบริษัทมอนสเตอร์แล้วว่า นอกจากโรงเรียนจำนวน 100 โรงที่ได้รับจัดสรรหนังสือห้องสมุดนั้น บัดนี้ประสานให้แล้ว ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 154 โรง (เพิ่มอีก 54 โรง) สามารถไปรับหนังสือได้ทุกโรง หากโรงเรยนใดไม่สามารถไปรับได้ให้ประสานโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงรับแทนได้เลย เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของบริษัทฯ ณัฏฐ์ 087-3862649

         รับหนังสือที่่ร้านเอเชียบุ๊ค สาขาสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ เชียงใหม่ ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
   
         โรงเรียนที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อให้ สพป.เชียงใหม่ 3 ทราบ ก็สามารถไปแจ้งตอนไปรับหนังสือห้องสมุด กับทางบริษัทได้เลย


Comments