มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

โพสต์29 พ.ย. 2560 20:43โดยเว็บไซต์ สพป.ชม3   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2560 21:05 ]
ขอเชิญ ประชุมใหญ่ พบปะสังสรรค์ประจำปี ๒๕๖๐ ศิตย์เก่าวิทยาลัยครูครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนบัตรเข้าร่วมงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ สหพันธ์ศิตย์เก่า (สำนักงานคณะครุศาสตร์) โทร. ๐-๕๓๘๘-๕๕๐๘. 
Comments