Het begin: In 2010 is op initiatief van de PO-raad en georganiseerd door Kennisnet een gezelschap van directeuren, bestuurders en diverse onderwijspartners afgereisd naar Denver om er deel te nemen aan de ISTE
Deze groep is geïnspireerd teruggekomen om innovatie van het onderwijs door middel van ICT een flinke impuls te geven. De groep ging verder onder de naam 'Denvergroep' en werkte verschillende ideeën. Het idee was om een 'beweging' te veroorzaken die wezenlijk bijdraagt om het Nederlandse onderwijs tot de 10 beste landen van de wereld te laten behoren. Als een van de uitkomsten van de Denvergroep is een ICT-paragraaf ( de 'Denver-Deal' ) toegevoegd aan het manifest van de PO-raad: In 10 jaar naar de top

Een van de leden van Denvergroep is Jan Kraaijenbrink. Hij zag op de mytylschool De Brugwaar hij directeur van is, de geweldige impact van Google Apps for education voor de communicatie binnen zijn school. De samenhang en  samenwerking  van ruim 200 medewerkers werd in korte tijd sterk verbeterd. Naast de mogelijkheid van 'online samenwerking' via een intranet-omgeving biedt het ook de voordelen van cloud-computing: kostenbesparingen. Google Apps is gratis voor het onderwijs en daarbij kun je veel servers en bijbehorende kosten weglaten. 

Het idee: Wat zou er gebeuren als je de voordelen van cloud-computing ook toepast op het leren van de kinderen? Oftewel: is het mogelijk om vanuit een digitale werkomgeving voor leerkrachten ook een 'leeromgeving voor kinderen' te ontwikkelen? Het idee van een ELO is niet nieuw maar wel als het volledig in de 'cloud' wordt gehangen. Inclusief de structuur voor het onderwijs op basis van leerlijnen en leerstandaarden. En inclusief de inhoud van onderwijs: het digitale leermateriaal. Deze ELO in de cloud krijgt nóg meer kracht door het te integreren met de werkomgeving voor leerkrachten. Op deze wijze voegt het 'leren in de cloud' een extra dimensie toe aan het 'traditionele' leren op school. Naast het leren met boeken en instructie door leerkrachten is er ook een 'virtuele school' waar leerlingen 24 uur per dag , 7 dagen per week terecht kunnen, op elk denkbare plaats zolang ze maar toegang hebben tot internet. 

Van idee naar product:
In 2011 zijn Jan Kraaijenbrink en Jack Vlassak ( beleidsmedewerker ICT van mytylschool De Brug ) gaan praten met Huig Ouwehand van G-company voor het idee 
van een ELO in de cloud op basis van Google Apps. Mede dankzij enkele subsidies ( o.a. de innovatieregeling van Kennisnet ) is het concept van Cloudschool 
Aanvankelijk was het een prototype die eerst werd uitgeprobeerd op één groep ( vmbo-klas ) en een jaar later op de hele afdeling voor vmbo en havo-onderwijs. In korte tijd zijn er veel kinderziektes uitgehaald en werden er steeds meer functies toegevoegd. In 2012 is de layout en interface grondig aangepakt en inmiddels is het een 'volwassen' ELO geworden die veel breder en in meerdere sectoren kan worden toegepast. Het product heet: Cloudwise.uitgewerkt tot een product. 

Het concept reikt verder:
Een school met het concept van Cloudschool maakt dus gebruik van Cloudwise , maar is dus niet het zelfde als het product Cloudwise. Cloudcomputing is slechts  één van de digitale revoluties waar scholen handig gebruik van kunnen maken. De verwachting is dat web 3.0 ( d.w.z. internet met kunstmatige intelligentie ) zal kunnen leiden tot een 'auto-adaptieve' digitale leeromgeving. Dat is nog wel toekomstmuziek maar tot het zo ver is wil Cloudschool 'adaptieve' en 'gepersonaliseerde leeromgeving' mogelijk maken door slimme 'arrangeertools' te ontwikkelen. 
Cloudschool propageert 'cocreatie in het onderwijs'. Digitaal leermateriaal hoort van en voor het onderwijs te zijn en dan is het beter als scholen zelf webcontent ontwikkelen en deze met elkaar delen. Kennis delen is kennis vermeerderen. Daarom wil cloudschool ook 'host' zijn van meerdere leergemeenschappen. 
Om al deze ambities waar te maken is er een speciale 'community-site' van Cloudschool opgezet. Ga het zelf bekijken op http://cloudschool.nu 

Visie op het kind                                                                    
 • Het kind is in aanleg toegerust om blijvend te werken aan eigen ontwikkeling
 • Het kind heeft een natuurlijke behoefte aan relatie , competentie en autonomie
 • Het kind heeft recht op een rijke leeromgeving die stimuleert en motiveert 

Visie op leren                                                                        
 • Het leren behelst meer dan taal en rekenen: ook aandacht voor '21st century skills' 
 • Het leren kan verbeterd worden door meer gebruik te maken van 'brein-leerpincipes'  
 • Het leren 24 uur per dag , 7 dagen per week mogelijk maken

Visie op onderwijs                                                                  
 • Onderwijs eigenaar van educatief materiaal : goed en betaalbaar 
 • Leren in een adaptieve en gepersonaliseerde leeromgeving
 • Leerproces volgt de structuur van de landelijke leerlijnen en leerstandaarden

Leidende principes
 • Cocreatie van digitaal leermateriaal ( niet alleen creatie van open leermaterialen , maar ook methodisch in samenwerking met uitgeverijen )
 • Leerpaden met volledige leerlijnen  ( zoals voor PO de leerlijnen van SLO. voor SO de leerlijnen van CED-groep personaliseren voor ieder kind van begin tot eind van de schoolloopbaan )
 • Met behulp van ICT onderwijs makkelijker maken ( administratietijd van leerkrachten zo veel mogelijk reduceren opdat meer tijd overblijft voor coachen en begeleiden van de leerling ) 
 • Met behulp van Cloudcomputing minder kosten aan IT-beheer om meer te kunnen investeren in onderwijs