Hoe het begon...

16 dec 2015 Denver -USA Een groep onderwijsbestuurders en -managers nam deel aan de ISTE , een wereldvermaard congres voor ICT en educatie. Kennisnet had de bedoeling om inspiratie op te doen in de VS om met de opgedane ideeën zelf ideeën te ontwikkelen voor in Nederland.

Dat is gelukt! Er zijn diverse ideeën gelanceerd en uitgewerkt binnen de 'Denvergroep'. Er zijn strategische allianties aangegaan om de ideeën handen en voeten te geven. Er is ook een manifest opgesteld 'In 10 jaar naar de Top' en aangeboden aan o.a. de PO-raad en de minister van Onderwijs.

Jan Kraayenbrink (4e van rechts) pakte het idee van Cloudcomputing voor het onderwijs op. Zo ontstond de gedachte van 'leren in de cloud' en is de naam 'cloudschool' gegeven aan dit concept voor het onderwijs.

Voordelen van cloudcomputing

Cloudcomputing heeft onmiskenbaar de volgende fase van de digitale revolutie ingeluid. Apparatuur en software die traditioneel nog op computers en servers in het schoolgebouw werkten worden steeds meer 'in de cloud' gezet zodat alleen nog 'devices' met webbrowser en internet nodig zijn. Voordelen zijn o.a.:

  • Focus op het benutten van ICT
  • Plaats- en tijdonafhankelijk werken
  • Online samenwerken en projectgebonden leren (co-creatie)
  • Data van het leren toegankelijk en makkelijker te benutten

Dat wil ik ook voor mijn school!

De voordelen zijn overduidelijk maar dat maakt het nog niet eenvoudig om van je school een 'cloudschool' te maken. Op deze infosite ( www.cloudschool.info) wordt nader ingegaan op enkele mogelijke richtingen en randvoorwaarden die er aan ten grondslag liggen.

TIP: begin bij het begin...dat wil zeggen: is mijn school al op orde om 'leren en werken in de cloud' mogelijk te maken? Voldoet de externe en interne ICT-infrastructuur aan de voorwaarden om de volgende stap te kunnen maken? De tools om dat te onderzoeken zijn er ook en die kun je vinden op www.cloudschool.nu.


Lees hier verder om meer te weten te komen over het ICT-fundament