Archief‎ > ‎NIEUWS‎ > ‎

De eerste ECO-groep

Geplaatst 6 apr. 2013 03:27 door Jan Kraaijenbrink
Educatieve content ontwikkeling is niet alleen een zaak van uitgevers. De ware specialisten voor het maken van educatief materiaal staan voor de klas. Het is hun professie om dag in , dag uit geschikt leermateriaal te vinden dat past bij wat hun leerlingen nodig hebben. Het is zo dat het leerkrachten niet is gegeven om voor elk kind 'maatwerk' te leveren. Dat zou heel veel tijd vergen van de leerkracht om 1:1 precies dát pakketje aan lesstof voor te leggen aan ieder kind. 'Klassenmanagement' , oftewel het systeem om zo efficiënt als mogelijk lesmateriaal op maat klaar te zetten, is een mooi streven maar het zou wel makkelijk zijn als dat lesmateriaal op een tijdsbesparende manier beschikbaar kan zijn. Het gaat om 'arrangeren' van lesstof. Hoe fijn zou het zijn om daar een 'arrangeertool' voor te hebben? 

In regulier onderwijs kunnen leerkrachten haast niet anders dan het meeste van de lesstof uit methodes te halen. Door tijdgebrek lukt het leerkrachten veelal niet om daar verrijkende of remediërende lesstof bij te vinden. Het voordeel van digitale lesstof komt hierbij tot zijn recht: je kunt het 'erbij' doen, náást de lesstof uit de boeken. Het medium van internet maakt het ook mogelijk om niet alleen geschreven taal, maar daar ook geluid , beeld en zelfs interactiviteit ( bv serious games ) aan toe te voegen. 

Er is echter een probleem: om leerstof , via methodes én digitaal, zó aan te bieden dat we binnen de schaarse leertijd van '1000 of 1040 onderwijsuren' ( het formele leren ) het maximale uit ieder kind halen is bijna niet te doen. Niet alleen dat, maar ook het gebrek aan structuur van de extra en digitale lesstof is een belemmering voor 'effectief leren.  Methodes van uitgeverijen hebben wel een structuur: zij hebben de lesstof systematisch gerangschikt volgens leerlijnen om zodoende de kerndoelen te behalen of aan de exameneisen te kunnen voldoen. 

Met het concept van Cloudschool in de hand is dit de volgende uitdaging: hoe kunnen we webcontent ( oftewel: digitale lesstof of open leermateriaal ) zodanig te structureren dat het aansluit op het gesloten leermateriaal? De structuur van leerlijnen zal voor verbinding moeten zorgen. 
Het is veel werk. Om uit de veelheid aan webcontent geschikte en passende lesstof te halen vergt specialisme. Cloudschool propageert daarom co-creatie in het onderwijs: organiseer groepen van leerkrachten die met elkaar op systematische wijze de webcontent gaan structureren. 

Met enige trots kunnen we zeggen dat binnen de leergemeenschappen van Cloudschool ( zie http://cloudschool.nu ) zich nu de contouren aftekenen om met groepen leerkrachten aan de slag te gaan. De kerntaak van zo'n ECO-groep moge duidelijk zijn: breng de structuur van leerlijnen aan in webcontent / open leermateriaal.  Tijdens de presentatie van Cloudschool op 10 april ( IPON 2013 - Gewoon Speciaal ) : 'Werken met leerlijnen in een adaptieve leeromgeving' lichten we een tipje van de sluier op.   Maar zeker is:  de eerste ECO-groep is een feit. 

Comments