Cloudwise biedt een digitale leeromgeving voor zowel de docent als de leerling. Binnen deze leeromgeving heeft iedere deelnemer zijn of haar eigen plek. Tegelijkertijd biedt deze plek ook de mogelijkheid om direct met de andere deelnemers te communiceren.Voor de docent is Cloudwise zo ingericht dat hij/zij:


 
 • Jaarplannen (inhouden – doelen – instructie en opdrachten) kan maken voor zijn vak(ken) en specifieke klas(sen). In onze vaktaal het Basisarrangement voor die klas.
 • Digitale content (werkboeken en -bladen, internetpagina’s, e.d.) kan koppelen aan de opdrachten in het jaarplan.
 • Vanuit die jaarplannen Periodeplannen kan genereren, bewerken en aanbieden aan de groep/klas.
 • Vanuit die periodeplannen Individuele plannen kan genereren, bewerken voor die individuele leerling en koppelen aan die leerling. Dit maakt het mogelijk om per leerling verrijkings- of verdiepingsstof aan te bieden.
 • Via ingebouwde chat en talk direct kan communiceren met de betreffende leerling, bijvoorbeeld wanneer die leerling thuis zit en individuele hulp nodig heeft bij het verwerken van de aangeboden stof.
 • Middels een afvinksysteen direct ziet wanneer een leerling een opdracht gemaakt heeft en ook inzage en schrijfrechten heeft in het gemaakte werk.


Voor de leerling is Cloudwise zo ingericht dat hij/zij: • Ten alle tijden een overzicht heeft van de studieplannen (periodeplan) die hem door de verschillende docenten per vak worden aangeboden.
 • Per studieplan ziet wat er de komende periode van hem verlangd wordt en zelf zijn werktempo kan bepalen.
 • Alle aangeboden leerstof direct digitaal kan opvragen en bewerken indien dat gevraagd wordt.
 • Via ingebouwde chat en talk direct kan communiceren met de betreffende docent, bijvoorbeeld wanneer die leerling thuis zit en individuele hulp nodig heeft bij het verwerken van de aangeboden stof.

Omdat er gebruik gemaakt wordt van Google Apps hebben de docent en de leerling binnen de eigen omgeving ook direct de beschikking over hun eigen mailbox, online documentenmap (Google Docs) en agenda. Documenten en agenda kunnen indien wenselijk met anderen gedeeld worden.

Doordat alles in de cloud beschikbaar blijft voor zowel de docent als de leerling biedt dat de mogelijkheid om hiermee een digitaal portfolio op te zetten.De Workflow binnen Cloudwise is als volgt:


 
 1. De docent maakt een basisarrangement (jaarplan).
 2. Vanuit dat jaarplan selecteert hij de lessen die hij voor een bepaalde periode wil aanbieden aan de groep/klas (periodeplan).
 3. Voor individuele leerlingen uit die groep kan hij eventueel nog aanpassingen doen (verdiepings- verbredingsstof) in een individueel plan.
  De individuele en periodeplannen worden automatisch doorgesluisd naar de betreffende leerlingpagina’s.
 4. De leerling logt in op zijn pagina en ziet het aangeboden studieplan. Door dat plan te openen ziet hij wat er de komende tijd aan activiteiten voor dat vak en die docent van hem verlangd wordt.
 5. Door de aangeboden linken in het plan te activeren kan hij direct aan de slag met de aangeboden les- en leerstof.
 6. Wanneer de leerling klaar is met de verwerking van een opdracht vinkt hij de opdracht af. De docent krijgt automatisch een bericht dat die leerling zijn werk af heeft en digitaal heeft ingeleverd. Desgewenst kan hij het online nakijken, opmerkingen erbij schrijven  en een beoordeling geven.
Onlangs is de interface 'opgefrist' met een moderne en aantrekkelijke interface.  Ook zijn er nieuwe functies aan toegevoegd. 
Zie hiervoor deze presentatie. nieuwe functies van Cloudwise


Ga verder naar : DEMO van Cloudwise