ตราประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน 

สีม่วง-ขาว

ตราประจำโรงเี่รียน 

มงกุฏครอบดดาวเหนือ

อักษรย่อ (ภาษาไทย) 

ช.ข.ว
(เชียงของวิทยาคม)


อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ) 

c.k.w
(Chiangkhongwittayakom)

Comments