ติดต่อเรา

                                                                            โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350  หมู่ 10  บ้านโจ้โก้  ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์  57140
โทรศัพท์ ::  0-5379-1434             โทรสาร ::  0-5379-1537
E-mail  ::  ckwschool@hotmail.com   Website  ::  www.ckw.ac.th
Facebook  ::  ckwschool


Comments