กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 พ.ย. 2563 01:56 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข ต้อนรับนาย สุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมคนใหม่
6 พ.ย. 2563 01:55 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข กิจกรรมอบรมคุณธรรม
6 พ.ย. 2563 01:54 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_ (10).JPG กับ มอบรางวัล กิจกรรมวันลอยกระทง
6 พ.ย. 2563 01:54 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง มอบรางวัล กิจกรรมวันลอยกระทง
6 พ.ย. 2563 01:26 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข กิจกรรมอบรมคุณธรรม
6 พ.ย. 2563 01:24 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข ต้อนรับนาย สุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมคนใหม่
6 พ.ย. 2563 01:24 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข ต้อนรับนาย สุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมคนใหม่
6 พ.ย. 2563 01:22 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSCF_ (157).jpg กับ กิจกรรมอบรมคุณธรรม
6 พ.ย. 2563 01:22 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง กิจกรรมอบรมคุณธรรม
5 พ.ย. 2563 20:15 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0332.jpg กับ ต้อนรับนาย สุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมคนใหม่
5 พ.ย. 2563 20:15 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง ต้อนรับนาย สุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมคนใหม่
5 พ.ย. 2563 19:32 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ รูปผอ.สุชาติ1.1.jpg กับ หน้าแรก
5 พ.ย. 2563 19:23 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข ร่วมต้อนรับ และ แสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คนใหม่
5 พ.ย. 2563 19:23 ครูวงศกร คำตั๋น อัปเดต ต้อนรับ ผอ.สุชาติ.jpg
5 พ.ย. 2563 19:18 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข ร่วมต้อนรับ และ แสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คนใหม่
5 พ.ย. 2563 19:18 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ ต้อนรับ ผอ.สุชาติ.jpg กับ ร่วมต้อนรับ และ แสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คนใหม่
5 พ.ย. 2563 19:17 ครูวงศกร คำตั๋น นำออกไฟล์แนบ ต้อนรับ ผอ.สุชาติ.jpg จาก ร่วมต้อนรับ และ แสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คนใหม่
5 พ.ย. 2563 19:16 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ ต้อนรับ ผอ.สุชาติ.jpg กับ ร่วมต้อนรับ และ แสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คนใหม่
5 พ.ย. 2563 19:16 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง ร่วมต้อนรับ และ แสดงความยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คนใหม่
13 ก.ย. 2563 18:51 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0074.JPG กับ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
13 ก.ย. 2563 18:51 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
8 ก.ย. 2563 22:48 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข >> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน <<
8 ก.ย. 2563 22:42 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข >>การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต<<
4 ก.ย. 2563 02:41 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0171.JPG กับ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน ดูงานปลอดขยะ
4 ก.ย. 2563 02:41 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน ดูงานปลอดขยะ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า