กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 พ.ค. 2562 00:06 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0134.JPG กับ ปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนน
17 พ.ค. 2562 00:06 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง ปลูกจิตสำนึกสร้างความปลอดภัยทางถนน
17 พ.ค. 2562 00:01 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0152.JPG กับ ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
17 พ.ค. 2562 00:01 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
16 พ.ค. 2562 20:54 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0145.JPG กับ มอบใบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6
16 พ.ค. 2562 20:54 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง มอบใบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6
16 พ.ค. 2562 20:49 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ IMG_2542.JPG กับ กิจกรรม รด.จิตอาสา
16 พ.ค. 2562 20:49 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง กิจกรรม รด.จิตอาสา
16 พ.ค. 2562 20:38 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0035.JPG กับ แสดงความยินดีกับ ผอ.สมชาย วงค์ชัย
16 พ.ค. 2562 20:38 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง แสดงความยินดีกับ ผอ.สมชาย วงค์ชัย
16 พ.ค. 2562 20:32 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0610.JPG กับ ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
16 พ.ค. 2562 20:32 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
16 พ.ค. 2562 20:26 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0030.JPG กับ มอบทุนการศึกษา
16 พ.ค. 2562 20:26 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง มอบทุนการศึกษา
16 พ.ค. 2562 20:19 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข Gallery 62
16 พ.ค. 2562 20:19 ครูวงศกร คำตั๋น แก้ไข Gallery 62
16 พ.ค. 2562 20:10 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง Gallery 62
4 ก.พ. 2562 23:10 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0033.JPG กับ การประกวดโครงงานทางสังคมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ
4 ก.พ. 2562 23:10 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง การประกวดโครงงานทางสังคมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ
4 ก.พ. 2562 23:01 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0050.JPG กับ แสดงความยินดีนักเรียน ม.6
4 ก.พ. 2562 23:01 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง แสดงความยินดีนักเรียน ม.6
4 ก.พ. 2562 22:57 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ DSC_0025.JPG กับ วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
4 ก.พ. 2562 22:57 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
4 ก.พ. 2562 22:54 ครูวงศกร คำตั๋น แนบ ดูงานพลังงาน100162_๑๙๐๑๒๘_0002.jpg กับ การศึกษาดูงาน “โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน”
4 ก.พ. 2562 22:54 ครูวงศกร คำตั๋น สร้าง การศึกษาดูงาน “โรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน”

เก่ากว่า | ใหม่กว่า